Học phí, Học bổng và Chế độ ưu đãi năm học 2017 - 2018

 * HỌC PHÍ NHÀ TRƯỜNG VẪN GIỮ ỔN ĐỊNH NHƯ NĂM 2016 VÀ KHÔNG THAY ĐỔI TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH HỌC CỦA HỌC SINH:
- HỆ THPT: 1.300.000Đ/ THÁNG/ HỌC SINH
- HỆ THCN: 500.000Đ/ THÁNG/ HỌC SINH
* CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CHUNG CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI.
* HỖ TRỢ CON EM CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG MIỄN 100% HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA.
* HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CÓ TỪ 2 CON TRỞ LÊN THEO HỌC TẠI TRƯỜNG THPT VĂN LANG GIẢM 30% HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA TỪ NĂM 2017 - 2018