Cơ Cấu Tổ Chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LEMINHSON
LÊ MINH SƠN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LEDOQUYNHANH
LÊ ĐỖ QUỲNH ANH
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHAMHUUDUC
PHẠM HỮU ĐỨC
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MACTHIHONGNHUNG
MẠC THỊ HỒNG NHUNG
THƯ KÍ - TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ

BAN GIÁM HIỆU

NGUYENTHUYPHUONG
NGUYỄN THÚY PHƯƠNG
HIỆU TRƯỞNG THPT VĂN LANG

TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN

COKHACNAM
CỒ KHẮC NAM
TỔ TRƯỞNG TỔ TOÁN - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
TIENDUNG
NGUYỄN TIẾN DŨNG
GIÁO VIÊN MÔN TOÁN
PHUONGLINH
TRẦN LÊ PHƯƠNG LINH
GIÁO VIÊN MÔN TOÁN
NONGNGOCTHUY
NÔNG THỊ NGỌC THÙY
GIÁO VIÊN MÔN TOÁN
TRANHUYEN
TRẦN THỊ HUYỀN
GIÁO VIÊN MÔN TOÁN

TỔ VĂN PHÒNG

DUNGVP
TRẦN TRUNG DŨNG
TỔ TRƯỞNG VĂN PHÒNG
CHUTHANG
PHẠM TOÀN THẮNG
GIÁM THỊ
LOI
NGUYỄN VĂN LỜI
GIÁM THỊ
TUYET
MẠC THỊ TUYẾT
KẾ TOÁN
THUVP
ĐỖ THỊ THU
VĂN PHÒNG