THPT VĂN LANG
Thời Gian Biểu Dạy Trực Tiếp THPT Văn Lang

       SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT VĂN LANG

THỜI GIAN BIỂU DẠY TRỰC TIẾP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 08/02/2022.

BUỔI SÁNG
Tiết Thời gian Ghi chú
1 7h30′  -8h15′
2 8h25′- 9h10′
3 9h15′ – 10h00′
4 10h05 ‘- 10h50’
5 10h55′ – 11h40′
BUỔI CHIỀU
Tiết Thời gian Ghi chú
1 13h00′ – 13h45′
2 13h55′ – 14h40′
3 14h45 ‘- 15h30’
4 15h35′ – 16h20′
5 16h25′ – 17h10′

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

024.37162850
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon