THPT VĂN LANG
Học Bổng Và Ưu Đãi Năm Học 2022 – 2023

Thông tin học bổng và chế độ ưu đãi của trường THPT Văn Lang năm học 2022 – 2023 với nội dung như sau:

  1. KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP:
  • Miễn 100% học phí của cả 03 năm học cho những thí sinh có điểm thi vào cấp 3 theo kế hoạch thi của Sở GD&ĐT từ 37,5 điểm trở lên;
  • Miễn 50% học phí của cả 03 năm học cho những thí sinh có điểm thi vào cấp 3 theo kế hoạch thi của Sở GD&ĐT từ 35 điểm đến dưới 37,5 điểm;
  • Được chọn tham gia đội thi học sinh giỏi của Trường.

Ghi chú: Chỉ tiêu miễn giảm chiếm 5% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường. Nếu số lượng đạt lớn hơn 5% chỉ tiêu, Nhà trường sẽ ưu tiên theo thời gian nộp hồ sơ của thí sinh. Chế độ miễn giảm được duy trì cho các học kỳ tiếp theo nếu học sinh đạt được kết quả học tập xếp loại Giỏi.

  1. KHUYẾN KHÍCH TUYỂN SINH:
STT ĐỐI TƯỢNG MỨC KHUYẾN KHÍCH
1 Gia đình có hai con trở lên học tại trường. Giảm 30% học phí hàng năm cho con thứ hai trở đi.
2 Nhóm PHHS/HS nhập học cùng nhau từ 2 học sinh Giảm 5% học phí 01 năm học cho PHHS/HS
3 Nhóm PHHS/HS nhập học cùng nhau từ 3 học sinh Giảm 10% học phí 01 năm học cho PHHS/HS
4 Nhóm PHHS/HS nhập học cùng nhau từ 4 học sinh Giảm 15% học phí 01 năm học cho PHHS/HS
5 Nhóm PHHS/HS nhập học cùng nhau từ 5 học sinh Giảm 20% học phí 01 năm học cho PHHS/HS

Các trường hợp trên phải có xác nhận của Ban Tuyển Sinh ngay khi nộp hồ sơ.

III. KHUYẾN KHÍCH ĐÓNG HỌC PHÍ:

Hoàn thành phí đầu năm và học phí Kỳ I trước ngày 05/07/2022 Giảm 5% học phí
Hoàn thành học phí cả năm trước ngày 05/10/2022 Giảm 5% học phí

Lưu ý: Học sinh phù hợp nhiều mức ưu đãi + khuyến khích chỉ được hưởng 01 mức cao nhất. Nhiều học sinh cùng đạt số điểm của học bổng, Nhà trường sẽ ưu tiên theo thời gian nộp hồ sơ của thí sinh.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

024.37162850
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon