THPT VĂN LANG
ĐỀ ÁN XÉT TUYỂN HỌC BẠ CỦA 63 TRƯỜNG ĐH TẠI THPT VĂN LANG
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2023
STT Tên trường Chỉ tiêu Điều kiện xét học bạ Thời gian nhận hồ sơ
1 Đại học Kinh tế quốc dân Xét tuyển kết hợp: Nhóm 5: Điểm TBC học tập 6 học kì đạt từ 8 điểm trở lên
2 Đại học Thủy Lợi  Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng
3 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 40% Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 Từ tháng 2/2023
4 Đại học Y tế công cộng Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
5 Đại học Ngoại thương xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia/đoạt giải trong kỳ thi HSG/thi KHKT quốc gia,…; xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập Từ 22/05/2023 đến 31/05/2023
6 Đại học Công nghiệp Hà Nội 15% Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ)
7 Đại học Hải Dương Tổng ĐTB cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 15.5 điểm trở lên.
8 Đại học Hà Tĩnh Xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT 06/02/2023 đến ngày 31/12/2023
9 Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội Xét tuyển thẳng thí sinh có kết quả học tập lớp 11 và 12 đạt loại Giỏi và điểm trung bình 05 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học năm lớp 11 và 12 đạt từ 8,80/10 trở lên 3 đợt: Từ 13/02/2023 – tháng 07/2023
10 Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 18.0 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển
11 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT
12 Đại học Thành Đô Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên Từ ngày 07/01/2023 đến ngày 30/04/2023
13 Đại học Sư phạm Hà Nội Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành
14 Đại học Phenikaa 30 – 40% Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12. Từ 10/2 – 10/6/2023
15 Đại học Công nghiệp Việt Hung Tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 THPT hoặc ĐTB cộng của tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT đạt từ 18 điểm
16 Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Thí sinh có ĐTB học tập cả năm lớp 10, 11 và học kì I hoặc học kì II của lớp 12 đạt từ 8.0 điểm; Thí sinh đạt học lực từ khá trở lên ở học kì I hoặc học kì II của năm lớp 12 và có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (JLPT) trình độ N3 trở lên. 14 đợt, Đợt 1: Từ 01/01 – 12/03/2023
17 Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Điểm trung bình của 3 năm học (điểm tổng kết lớp 10, điểm tổng kết lớp 11 và điểm tổng kết lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển
18 Đại học Hùng Vương Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT
19 Đại học Dược Hà Nội Xét tuyển đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương hoặc xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT
20 Đại học Lâm nghiệp Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
21 Đại học Nông Lâm Bắc Giang ĐTB học tập 5 học kỳ THPT đạt từ 6,0 điểm hoặc tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23,0 điểm (1 môn chính nhân hệ số 2).
22 Đại học CMC Tổng ĐTB cả năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc tổng ĐTB 03 môn năm học lớp 12
23 Đại học Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên Tổng ĐTB cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT đạt từ 18 điểm trở lên
24 Đại học Kinh Bắc Xét điểm TBC của 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỷ 1 lớp 12) hoặc tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển; Hoặc xét điểm TBC năm lớp 12
25 Đại học Mở Hà Nội Xét học bạ THPT Từ ngày 15/6
26 Học viện nông nghiệp Việt Nam Tổng ĐTB cả năm lớp 11 (đối với xét tuyển đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với xét tuyển đợt 2) theo thang điểm 10 của 3 môn theo THXT đạt từ 21-23 điểm 2 đợt, đợt 1 từ 04/04 – 25/05/2023
27 Học viện Phụ nữ Việt Nam Xét tuyển theo kết quả học THPT (học bạ) Đợt 1 từ 1/3/2023
28 Đại học Hoa Lư Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
29 Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký HOẶC Điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký
30 Đại học Nguyễn Trãi Xét tổng ĐTB cả năm lớp 12 của tổ hợp môn xét hoặc ĐTB 3 HK gồm kỳ 1 lớp 11, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 của tổ hợp môn xét từ 18 điểm
31 Đại học Chu Văn An Xét Tổng ĐTB 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc của 2 HK lớp 12 của các môn học đó hoặc; hoặc ĐTB chung của cả năm lớp 12.
32 Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương  Xét tuyển kết quả học bạ THPT
33 Đại học Hồng Đức Xét kết quả học tập ở THPT
34 Đại học Kỹ thuật Y Tế Hải Dương Tổng Trung bình điểm 3 môn Toán học, Hóa học và Sinh học trong 6 HK lớp 10,11,12 với 18 điểm
35 Đại học Điện lực 35% Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm Đợt 1: từ 01/03/2023 đến 20/06/2023
36 Đại học Công nghệ Đông Á Xét tuyển dựa trên học bạ THPT
37 Đại học Trưng Vương 3 hình thức: 1. Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển năm lớp 12; 2. Tổng điểm của 3 môn trong THXT 5 học kì; Tổng điểm của 3 môn trong THXT 3 học kì
38 Học viện chính sách và phát triển Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT theo các tổ  hợp môn
39 Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên Tổng điểm TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2 (lớp 11) + điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) Hoặc TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2*2 (lớp 11) Hoặc điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) + điểm TBC học kỳ 2*2 (lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên. Dự kiến từ 15/4/2023 đến trước lọc ảo
40 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 40% Xét học bạ kết hợp Từ tháng 6/2023
41 Đại học Hòa Bình Tổng ĐTB cộng 2 HK lớp 11 và HK 1 lớp 12 của 3 môn trong THXT đạt từ 15,0 điểm; tổng điểm lớp 12 của 3 môn THXT đạt từ 15,0 điểm; ĐTB cộng năm lớp 12 đạt 5,0 điểm 4 đợt, đợt 1 từ 01/3 – 30/6/2023
42 Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên 5 cách: tổng ĐTB chung học tập lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 từ 15 điểm; Hoặc ĐTB học tập của 3 môn xét tuyển lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 từ 15 điểm; Hoặc tổng ĐTB của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) từ 15 điểm;…
43 Đại học Giao thông vận tải Xét tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (ĐTB lớp 10 cộng ĐTB lớp 11 cộng ĐTB lớp 12)
44 Đại học Đông Đô Tổng ĐTB cả năm của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyến đạt từ 16,5 điểm trở lên; ngành Dược từ 24, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học đạt từ 19,5 điểm Từ 20/3 đến 19/6
45 Đại học Thủ Đô Hà Nội Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT
46 Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội Xét kết quả học bạ THPT
47 Đại học Thương Mại Học 3 năm (lớp 10, 11, 12) tại trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia
48 Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Tổng ĐTB 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) của: Học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc học kỳ I, HK II của lớp 12
49 Đại học Kiến trúc Hà Nội Xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT
50 Đại học FPT Đạt xếp hạng Top40 theo học bạ THPT năm 2023 Đợt 1: trước ngày 31/05/2023
51 Đại học Luật Hà Nội Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT
52 Đại học Tân Trào Xét học bạ THPT
53 Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên Xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông
54 Đại học Hải Phòng Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 để xét tuyển Từ ngày 15/3 đến 15/7
55 Học viện Tài chính Xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT
56 Đại học Lao động xã hội Tổng ĐTB 03 môn theo THXT của từng học kỳ năm học lớp 10, lớp 11 và HK I năm học lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên
57 Học viện ngoại giao Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT
58 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Tổng ĐTB năm lớp 12 hoặc tổng ĐTB 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn trong THXT đạt từ 18 điểm trở lên (các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 điểm)
59 Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12; hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ghi trong học bạ THPT
60 Đại học Văn hóa Hà Nội ĐTB cộng từng môn (3 năm trong học bạ) trong THXT từ 6 trở lên
61 Đại học Đại Nam Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả học tập lớp 12 THPT theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển.
62 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 15% Xét học bạ THPT
63 Đại học Hà Nội Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12 Hoặc Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: lớp 12

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

024.37162850
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon