THPT VĂN LANG
Cô Hoàng Thị Tính – trưởng bộ môn Tiếng Anh
❤ Cô Hoàng Thị Tính giáo viên chủ nhiệm lớp 12a8 và tập thể lớp 12a8 trong đó nổi bật là bạn Đinh Thu Trang đạt 26.05đ top 10 Văn Lang năm học 2020-2021
???? Chuyện 12a8 đó là một tập thể nhiều học sinh ngoan nhưng ban đầu khi vào lớp 10 thì chưa đồng đều về học lực, kiến thức cơ bản từ lớp 9 còn chưa vững. Sau 03 năm, cô Hoàng Thị Tính GVCN đã gắn bó với lớp từ ngày đầu, đã đồng hành cùng từng học sinh một, đã giúp các em tiến bộ từng ngày từng giờ, sự quan tâm tỉ mỉ của cô tới từng học sinh một đã giúp cho tập thể lớp 12a8 tiến bộ vượt bậc. Và thành quả trong suốt ba năm đó là 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trong đó bạn Đinh Thu Trang đạt 26.05đ
???? Một lần nữa xin chúc mừng cô Tính và chúc mừng tập thể lớp 12a8 đã hoàn thành xuất sắc năm học 2020-2021

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

024.37162850
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon