Văn bản - Quyết định

Văn Bản - Quyết Định

  • Đơn Xin Học THPT Văn Lang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------o0o-------------------- ĐƠN XIN NHẬP HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VĂN LANG NĂM HỌC 2017 – 2018 Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT VĂN LANG Họ và tên bố học sinh : …………………………………………… Điện thoại :…………………. Họ và tên mẹ học sinh :……………………………………............ Điện thoại :………………….. Họ và tên học sinh :……………………………………………….. Nam, Nữ : ………………….. Sinh ngày :………….tháng ………… năm ………………             Nơi sinh : …………………… Chỗ ở hiện tại : ................................................................................................................................. Điện thoại nhà riêng : ……………………………………………………………………………... Năm học 2016 – 2017 học lớp 9 trường THCS : …………………………………………………. Đã dự thi tốt nghiệp THCS khóa ngày : …………………………………………………………... Tại hội đồng thi : ………………………………..   SBD : ……………... Phòng thi : …………… Môn Văn : ……………………….. điểm                 Môn Toán :………………………….  điểm Xếp loại tốt nghiệp THCS :………………………  Tổng điểm xét tuyển : Văn hóa : …………… Điểm rèn luyện ...
    Được đăng 03:56, 23 thg 4, 2017 bởi Son Le
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

Đơn Xin Học THPT Văn Lang

đăng 02:32, 31 thg 3, 2015 bởi THPT Văn Lang   [ cập nhật 03:56, 23 thg 4, 2017 bởi Son Le ]


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------o0o--------------------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VĂN LANG NĂM HỌC 2017 – 2018

Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT VĂN LANG

Họ và tên bố học sinh : …………………………………………… Điện thoại :………………….

Họ và tên mẹ học sinh :……………………………………............ Điện thoại :…………………..

Họ và tên học sinh :……………………………………………….. Nam, Nữ : …………………..

Sinh ngày :………….tháng ………… năm ………………             Nơi sinh : ……………………

Chỗ ở hiện tại : .................................................................................................................................

Điện thoại nhà riêng : ……………………………………………………………………………...

Năm học 2016 – 2017 học lớp 9 trường THCS : ………………………………………………….

Đã dự thi tốt nghiệp THCS khóa ngày : …………………………………………………………...

Tại hội đồng thi : ………………………………..   SBD : ……………... Phòng thi : ……………

Môn Văn : ……………………….. điểm                 Môn Toán :………………………….  điểm

Xếp loại tốt nghiệp THCS :………………………  Tổng điểm xét tuyển : Văn hóa : ……………

Điểm rèn luyện 4 năm THCS : …………………..

Có nguyện vọng xin làm thủ tục nhập học vào trường THPT Văn Lang năm học 2017 -2018.

-          Hệ trung học phổ thông.                      ¨

-          Hệ trung học chuyên nghiệp.               ¨

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách  nhiệm với nhà trường.

Hà Nội, ngày  …….. tháng  ……... năm 2017

HỌC SINH

PHỤ HUYNH HỌC SINH

( Ký và ghi rõ họ tên )

( Ký và ghi rõ họ tên )1-1 of 1